Loading... Please wait.

අප ගැන යමක්..

ඔබගේ වර්ධනය පෝෂණය කරමින්,

ඔබේ වර්ධනයේ සෑම පියවරක්ම ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සමගින් ඇරඹෙනු ඇත.

ඔබේ වර්ධනය අප සමගින් ඇරඹෙනු ඇත.

ඔබගේ මුල්‍ය ස්ථාවරය සහතික කිරීමට අපි ඇපකැපවී ක්‍රියාකරන්නෙමු.

http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/10/mision-1200x789.jpg

අපගේ දැක්ම


 සේවා විශිෂ්ටත්වයඅපගේ මෙහෙවර


සේවා විශිෂ්ටත්වය සහ සියළුම කොටස්කරුවන් වෙත වටිනාකම් නිර්මානය කිරීම තුළින් මනාපය දිනූ මුල්‍ය සේවා සමාගමක් බවට පත්වීම


http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/10/61_2933826.jpg
http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/06/asa-1200x675.jpg

අගයන්


අපගේ එදිනෙදා ව්‍යාපාරකටයුතු වලදී එසැනෙහි ප්‍රතිචාර දැක්වීම, නිර්මානශීලීව කටයුතු කිරීම, විශ්වාසය සමගින්, අනෝන්‍ය ගරුකිරීම සහ අවංකභාවය.

මනා ස්ථාපිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට හැකිවන සේ සෑම පුද්ගලයෙක්ටම මුල්‍යමය වශයෙන් වර්ධනය වීමට ඉඩ සලසන අනාගතයක් පිළිබඳ අපි විශ්වාසය තබා ඇත්තෙමු. ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් හිදී, අපගේ සෑම ගනුදෙනුකාර භවතකු හටම උපරිම විශ්වාසය සහ ගෞරවය සහිතව සහයවීම පිණිස කලට වේලාවට, අතිවිශිෂ්ට මුල්‍යමය විසඳුම් සමගින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපි ඇපකැපවී සිටින්නෙමු.


අතීත කථාව

ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම – මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ 65 වසරක්


ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම වසර 65ක් පුරාවට සිය ආයතනික උරුමය නොබිඳී රැකගත් කීර්තිමත් මුල්‍යායතනයකි. පසුගිය දශක 6ක කාලය පුරා ස්ථාවර ගනුදෙනුකාර පදනමක් ගොඩනගමින්, වෙළෙඳපොල ජයග්‍රහණය කර, මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහළම ස්ථානයක් හිමිකරගැනීමට එයට හැකිවිය. 1951 දී පිහිටවූ ‘ආර්පිකෝ ෆයිනැන්ස් ’ යනු මෙරට දෙවැනි පැරණිතම මුල්‍ය සමාගමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය තුළ මුල්බැසගත් සමාගමක් වූ බැවින් මෙහි ආරම්භකයන් විසින් 1967 වර්ෂයේ එලයන්ස් ෆයිනෑන්ස් සමාගම විසින් මෙහෙයවන ලද නව කොටස්හිමියන් කණ්ඩායමක් වෙත සමකොටස් නිකුතුවක් සිදුකරන ලදි.

වාහන සඳහා ලීසිං සහ හයර්පර්චස් පහසුකම් සැපයීමේ සිය මූලික අරමුණින් ඔබ්බට ගමන්කරමින්, සිය නව හිමිකාරීත්වය යටතේ ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සමාගම වෙළෙඳ මුල්‍ය සහ දේපළ වෙළෙඳාම් ක්‍ෂේත්‍රයටද අවතීර්ණ වී සිටියි.

ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බලපත්‍රලාභී ලියාපදිංචි මුල්‍ය සමාගමකි. පසුගියදා සිදුකරන ලද රෙගුලාසි සංශෝධන අනුව මහජන තැන්පතු භාරගැනීම සහ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා එයට අවසර හිමිව තිබේ. මුල්‍ය සමාගම් සඳහා අදාළ විවිධ අනපනත් සහ රෙගුලාසි මගින් මෙම සමාගම පාලනය වන අතර එහි දීර්ඝ නොකැලැල් ඉතිහාසය රැකගනිමින්, සදාචාරාත්මක තත්ත්වයන් ඉහළින්ම පවත්වාගැනීම පිණිස අවශ්‍ය සියලු පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම සමාගම වසර ගණනාවක් පුරා සිය ලාභාංශ සාධාරණ මට්ටමක පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ඉකුත් වසර කිහිපයේදී සැලකියයුතු ලෙසින් සිය ඉපැයුම් ඉහළ නංවාගත් මෙම සමාගමේ වර්ධනය සහ ලාභාංශ තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම පිණිස එහි ව්‍යාපාරික ආකෘතිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකට ලක්කෙරිණි.


අප ගැන යමක්..

V3

ඔබගේ වර්ධනය පෝෂණය කරමින්, ඔබේ වර්ධනයේ සෑම පියවරක්ම ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සමගින් ඇරඹෙනු ඇත. ඔබේ වර්ධනය අප සමගින් ඇරඹෙනු ඇත. ඔබගේ මුල්‍ය ස්ථාවරය සහතික කිරීමට අපි ඇපකැපවී ක්‍රියාකරන්නෙමු.

ප්‍රධාන කාර්යාලය