Loading... Please wait.

අපි කව්රුන්ද?

ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම වසර 61ක් පුරාවට සිය ආයතනික උරුමය නොබිඳී රැකගත් කීර්තිමත් මුල්‍යායතනයකි. පසුගිය දශක 6ක කාලය පුරා ස්ථාවර ගනුදෙනුකාර පදනමක් ගොඩනගමින්, වෙළෙඳපොල ජයග්‍රහණය කර, මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහළම ස්ථානයක් හිමිකරගැනීමට එයට හැකිවිය. 1951 දී පිහිටවූ ‘ආර්පිකෝ ෆයිනැන්ස් ’ යනු මෙරට දෙවැනි පැරණිතම මුල්‍ය සමාගමයි.

අපේ ඉතිහාසය

ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම වසර 61ක් පුරාවට සිය ආයතනික උරුමය නොබිඳී රැකගත් කීර්තිමත් මුල්‍යායතනයකි. පසුගිය දශක 6ක කාලය පුරා ස්ථාවර ගනුදෙනුකාර පදනමක් ගොඩනගමින්, වෙළෙඳපොල ජයග්‍රහණය කර, මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහළම ස්ථානයක් හිමිකරගැනීමට එයට හැකිවිය. 1951 දී පිහිටවූ ‘ආර්පිකෝ ෆයිනැන්ස් ’ යනු මෙරට දෙවැනි පැරණිතම මුල්‍ය සමාගමයි.

ණය / කල්බදු ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයෙන් අයැදුම් කරන්න

නිෂ්පාදන සහ සේවාවන්

http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/06/Fixed-Deposits-320x203.jpg

ස්ථාවර තැන්පතු

ඔබව ඔබගේ සාර්ථකත්වය වෙත රැගෙන යන අසමසම ප්‍රතිලාභ රැසක් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම තරගකාරී ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතයන් පිරිනමන්නෙමු.
http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/06/leasing1-320x203.jpg

කල්බදු (ලීසිං) පහසුකම්

ඔබගේ වාහන සිහිනය පැය 48ක කාලයක් තුළ හැබෑකරමින් ලියාපංදිංචි කළ හෝ නොකළ වාහන වෙනුවෙන් ක්‍ෂේත්‍රයේ අන් කිසිදු ආයතනයක් හා සැසඳිය නොහැකි ලීසිං හෝ හයර් පර්චස් පහසුකම් අප වෙතින් ලබාගත හැක.
http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/06/Islamic-Finance-320x203.jpg

ඉස්ලාමීය මුල්‍ය සේවා

අපි අනෙක් ආයතනවලින් වෙනස් වන්නේ ඇයි? ඉතාම සුහද කාර්ය මණ්ඩලයක් අප සතුය. තරගකාරී අනුපාතිකයන්, කඩිනමින් අනුමැතිය ලබාදීම සහ ෂරියා මවුලවි මණ්ඩලයේ ඉහළ පිළිගැනීමකට ලක්ව සිටින්නෙමු.
http://www.arpicofinance.com/wp-content/uploads/2015/06/Loans-320x203.jpg

ණය

ඔබේ මුල්‍ය සාර්ථකත්වයට මග පෙන්වන පහන් කණුව බවට පත්වෙමින් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර සහ සමාගම් වෙනුවෙන් අපි ස්ථාවර ව්‍යාපර ණය පහසුකම් සපයාදෙන්නෙමු.
Category filter:All
no more posts

ඇයි අප?

විශිෂ්ට මෙහෙයුම් බලකායක්


අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය

සමාගමේ හරයන් නීර්ණය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්වලදී සහ එහි ප්‍රමුඛ තීරණ ගැනීමේදී එහි අත්‍යන්ත වගකීම පැවරෙන්නේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය වෙතයි. මෙම අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර ඔවුන් අතරින් 5 දෙනෙකු විධායක මට්ටමෙන්ද සෙස්සන් අතුරින් 5 දෙනෙකු විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්‍ෂවරු වෙති.

කළමනාකරණ කණ්ඩායම

ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම එහි ගරු සභාපති බ්‍රි පොන්නම්බලම් මහතා විසින් මූලිකත්වය දරනු ලබන ජේෂ්ඨ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයකින් සමන්විත වේ. කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයාගේ සිට විධායක අධ්‍යවරුන්ගේ මඩුල්ල දක්වාද, ස්වාධීන අධ්‍යක්‍ෂවරුන්ගේ සිට ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී දක්වාද තම ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ඉහළම ප්‍රතිලාභ සහතික කිරීමට මූලිකත්වය හිමිවන සේ ආයතිනක තීන්දු තීරණ ගැනීමට වගබලා ගනියි.

පුවත් සහ ඉසව්


ඇසෝසියේට් මෝටර් ෆයිනෑන්ස් (AMF) ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් හී 93%ක කොටස් හිමිකර ගනියි

ඇසෝසියේට් මෝටර් ෆයිනෑන්ස් (AMF) ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් හී 93%ක කොටස් හිමිකර ගනියි

December 8, 2015

නොවැම්බර් 19 වැනිදා අනිවාර්ය ඉල්ලුම් කල් ඉකුත්වීමත් සමගින් ඇසෝසියේට් මෝටර් ෆයිනෑන්ස් (AMF) විසින් ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගමේ කොටස් අතුරින් 93.809 % ක් අත්කරගන්නා ලදි. AMF විසින් ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් හී 40.59% ක කොටස්….

අප ගැන යමක්..

V3

ඔබගේ වර්ධනය පෝෂණය කරමින්, ඔබේ වර්ධනයේ සෑම පියවරක්ම ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සමගින් ඇරඹෙනු ඇත. ඔබේ වර්ධනය අප සමගින් ඇරඹෙනු ඇත. ඔබගේ මුල්‍ය ස්ථාවරය සහතික කිරීමට අපි ඇපකැපවී ක්‍රියාකරන්නෙමු.

ප්‍රධාන කාර්යාලය